sol.kzbydocs.com


2014 оқу жылы Философияның қандай бөлімі адам мәселесін зерттейді:/ Антропология/ Әлеуметтік философия/

сорт: есептік | күні бойынша
20.10.20
[6]
шерту:25

2014 оқу жылы Философияның қандай бөлімі адам мәселесін зерттейді:// Антропология// Әлеуметтік философия/.
Төмендегі анықтама адамдардың қандай қауымдастығын білдіреді?: «...бұл адамдардың қоғамдық құқық пен заңға сүйенетін құрылымы, тарихи дамудың туындысы»://
«Мен нені білемін», «мен істеуім керек», «мен неге сене аламын», «адам деген не» деген сияқты 4 сұрақтарын қойған неміс философы?://
«Ақиқат – бұл теориялық конструкция, керек жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ақиқат – мақсатқа жетудің құралы». Бұл тұжырым қандай философиялық ағымға тән?://
«Әр адам, еркіндікке ие болып, дүниедегі барлық оқиғалар үшін жауапкершілікті мойнына артып алу керек» деген XXғ. француз философы кім?://
Кейбір ғалымдардың пікірінше, адам мен қоғамның арасында жаңа кезең, адам өзінің ақыл – парасаты арқылы табиғат пен қоғам арасындағы қатынасты үйлесімді түрде құру кезеңі болуы керек деп есептейді.
freeref.ru/wievjob.php?id=968468


20.10.20
[4]
шерту:13

2014 оқу жылы Философияның қандай бөлімі адам мәселесін зерттейді:// Антропология// Әлеуметтік философия/.
Төмендегі анықтама адамдардың қандай қауымдастығын білдіреді?: «...бұл адамдардың қоғамдық құқық пен заңға сүйенетін құрылымы, тарихи дамудың туындысы»://
Кейбір ғалымдардың пікірінше, адам мен қоғамның арасында жаңа кезең, адам өзінің ақыл – парасаты арқылы табиғат пен қоғам арасындағы қатынасты үйлесімді түрде құру кезеңі болуы керек деп есептейді. Бұл қалай аталады?://
«Мен нені білемін», «мен істеуім керек», «мен неге сене аламын», «адам деген не» деген сияқты 4 сұрақтарын қойған неміс философы?://
«Ақиқат – бұл теориялық конструкция, керек жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ақиқат – мақсатқа жетудің құралы».
freeref.ru/wievjob.php?id=463258


аристотель қандай адам
Төмендегі анықтама адамдардың қандай қауымдастығын білдіреді?: «...бұл адамдардың қоғамдық құқық пен заңға сүйенетін құрылымы, тарихи дамудың туындысы»://
«Ақиқат – бұл теориялық конструкция, керек жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ақиқат – мақсатқа жетудің құралы». Бұл тұжырым қандай философиялық ағымға тән?://
«Мен нені білемін», «мен істеуім керек», «мен неге сене аламын», «адам деген не» деген сияқты 4 сұрақтарын қойған неміс философы?
347.Материяның қандай анықтамасы, философия және жаратылыстану саласындағы XIX – XX ғасырлардағы дағдарысқа себеп болды?:// ол зат және өріс
199.«Мен нені білемін», «мен істеуім керек», «мен неге сене аламын», «адам деген не» деген сияқты 4 сұрақтарын қойған неміс философы?://
573.Кейбір ғалымдардың пікірінше, адам мен қоғамның арасында жаңа кезең, адам өзінің ақыл – парасаты арқылы табиғат пен қоғам арасындағы қатынасты үйлесімді түрде құру кезеңі болуы керек деп есептейді. Бұл қалай аталады?://
574.
ХХ ғ. қандай философиялық бағыт, Хайдеггердің айтуы бойынша, “бүкіл тіршіліктің құлап қалуын, мәнсіздігін және амалсыздығын” көрсетіп береді?:// +Экзистенциализм
«Әр адам, еркіндікке ие болып, дүниедегі барлық оқиғалар үшін жауапкершілікті мойнына артып алу керек» деген XXғ. француз философы кім?://СартрРасчет экономической эффективности от внедрения сети. Такой обмен не может быть организован при помощи стандартных простых средств операционных систем и прикладных программ а требует организации принципиально новой информационной структуры сети. Далее будет проведён расчёт экономической эффективности от внедрения сети. Доступ к глобальной сети может производиться только с одного компьютера имеющего модем.
Қазақстанда губернияларға, уездерге, болыстарға бөлу жүйесі жойылып, жаңа әкімшілік бірлік – округтар мен аудандарға бөлу жүйесі енгізілді
Философия - адамзат баласының сонау ықылым заманнан басталған білімі, қоғамдық сананың формасы, болмыс пен танымның жалпы заңдылықтары туралы ілім. Кез келген адамды әлем, қоршаған орта, дін, білім, саясат, мәдениет мәселелері бей-жай қалдырмайтыны айдан анық. Міне, осы мәселелер философия пәнінің негізгі қарастыратын бөлімдері болып табылады. Философия ( phileo - сүю, sophia-даналық) сөзі грек тілінен аударғанда - даналыққа деген махаббат мағынасын білдіреді. Б.з.д. VII - VI ғғ. Ежелгі Үнді, Қытай және Грек жерлерінде бір уақытта пайда болды.
1.