sol.kzbydocs.com


Қолхат

сорт: есептік | күні бойынша
24.11.20
[3]
шерту:23

Қолхат
Іскерлік этикетке дұрыс киіну, өзін ұстай білуі, сөйлеу мәнері т.б. жатады. Іскерлік этикет бойынша өзіңіздің партнерыңыздың еліне тән ұлттық дәстүрлер мен салттарды мүлтіксіз орындауыңыз қажет. Бұл сіздің табысты болуы үшін маңызды шарт болып табылады. Сөйлесу кезінде тыңдаушыға сөйлеушінің дауысы, тоны, интонациясы, тембрі, көп нәрсені аңғартады. Психологтардың деректері бойынша сөйлеу кезіндегі сөйлеуші интонациясц мен тоны ақпараттың  процентін жеткізе алады екен.
Хат. Хат  эпистолярлық қарымқатынасқа пайдаланылатын құжаттардың бірі. Әр жағдаяларға орай хаттар жазылады. Демек, мазмұны, мақсаты, қалпы жағынан хаттын бірнеше түрі болады.
«Жүйелі сөз жөнін табады» дегендей, сөйлетін сөз жүйелі болмаса, онда ешқандай береке болмайды. Жүйелі сөз белгілі мазмұнға, өзара тығыз байланысты желіге құрылады.
www.StudFiles.ru/preview/3545855/


сенімхат қандай құжат
Белгілі бір жаспен белгілі бір дәрежеге жеткеннен кейін жұмысқа тұрғандардың әрқайсысын еңбек жолын осы құжаттан басталады. Еңбек шарты заңмен рәсімделген 2 жақтың (жұмысберуші мен жұмысшының) нақты бір міндеттерді өзіне еркін түрде алу туралы жазбаша келісімі б.т. Еңбек келісімі жұмысқа орналасқан кезде немесе алдыңғы жасалған келісімінің кейбір шарттары өзгергенжағдайларда жасалған.
Актіге комиссия төрағасы және мүшелері қол қояды. Актінің мәтіні 2 бөліктен тұрады. Кіріспеден кесімді жасауға негіз болған құжат түрі, оның номері, күні көрсетіледі.