sol.kzbydocs.com


Қандай ферменттер майды ыдыратады

сорт: есептік | күні бойынша
30.11.20
[16]
шерту:129

Қандай ферменттер майды ыдыратады
Ферменттер барлық дерлік мүшелер мен тіндерде орналасқан. Алайда мүшелер мен тіндердің ферменттік құрамы бірдей болмайды. Әртүрлі маманданған қызмет атқаратын дифференциалды клеткалар өздерінің ферменттік құрамы бойынша ерекшеленеді. Мысалы: бауырдың клеткаларында мочевинаны синтездеуге глюконеогенезге, билирубинді залалсыздандыруға қажетті ферменттер жиынтығы бар.
Қарың сөлінде көмірсуды гидролиздейтін фермент болмайды. Бірақ карындағы ас тұзы қышқылына әбден шыланранша ас ке-сегінің ішінде (кақ ортасында) сілекейдің а — амилаза фермен-ті крахмал мен гликогенді дисахаридтерге дейін, ал мальтаза ферменті мальтозаны екі молекулалы глюкозага ыдыратады.
Без сөлінде трипсиноген, химотрипсиноген күйінде бөлініп шыққан трипсин мен химотрипсин белокты ыдырата алмайды. Ол үшін ішек сөлі құрамындағы әлгі ферменттер ішектін, шы-рышты қабығында түзілетін энтерокиназа ферментімен әрекетте-суі шарт. 1893 ж. осы ферментті И. П. Павлов ішек сөлінен тау-ып, оны ферменттердің ферменті деп атады.
sol.kzbydocs.com/re_Қандай_ферменттер_майды_ыдыратады


30.11.20
[15]
шерту:76

Қандай ферменттер майды ыдыратады
Қарың сөлінде көмірсуды гидролиздейтін фермент болмайды. Бірақ карындағы ас тұзы қышқылына әбден шыланранша ас ке-сегінің ішінде (кақ ортасында) сілекейдің а — амилаза фермен-ті крахмал мен гликогенді дисахаридтерге дейін, ал мальтаза ферменті мальтозаны екі молекулалы глюкозага ыдыратады.
3. Сілекейде крахмалды глюкозаға дейін ыдыратады. Сілекейде минералды тұздар да болады. Сілекейдегі ферменттің активтілігі жоғары болса да ауыз қуысындағы крахмал толық ыдырамайды. Себебі ас ауыз қуысында аз уақыт болады. Қарынға түскен ас түйіршіктерінде крахмал ыдырауын жалғастырады. Қарын сөлі қышқылдық орта, ал сілекей сөлі негіздік ортаға әсер етеді. Қарында ас түйіршектеріне қышқыл сөл әсер еткенше крахмал ыдырай береді. Себебі ас түйіршіктері қарын сөлін біртіндеп сіңіреді.
Без сөлінде трипсиноген, химотрипсиноген күйінде бөлініп шыққан трипсин мен химотрипсин белокты ыдырата алмайды. Ол үшін ішек сөлі құрамындағы әлгі ферменттер ішектін, шы-рышты қабығында түзілетін энтерокиназа ферментімен әрекетте-суі шарт. 1893 ж. осы ферментті И. П. Павлов ішек сөлінен тау-ып, оны ферменттердің ферменті деп атады. Энтерокиназа трип-синоген ферментін трипсинге, ал трипсин басқа ферменттерді, айталық химотрипсиногенді химотрипсинге айналдырады.
Ағзаның барлық клеткасында бір мезгілде белгілі ретпен және өзара үйлесімді де алуан түрлі химиялық реакциялар жүріп жатады. Ал ферменттер осы реакцияларды миллиондаған есе жылдамдатады. Тіршіліктің мағынасы да осында. Егер ферменттер катыспаса, ағзадағы химиялық реакциялар өте баяу да тәртіпсіз жүрер еді. Мұндай жағдайда тіршіліктің өзі де болмайды. Сондықтан да ферменттер барлық тіршілік процестерінің негізі болып табылады.
sol.kzbydocs.com/қандай_ферменттер_майды_ыдыратады


қандай ферменттер майды ыдыратады
Ә) Плазмолемма:  цитоплазмамен тікелей байланысқан ішкі қабат. Қалыңдығы 10 нм. Негізгі химиялық құрамы: 60%  нәруыз, 40% май, 2-10% көмірсулардан тұрады. Қызметі: Өткізгіштік ион түріндегі заттар мен қарапайым мономер құрылысты молекулаларды өткізеді. Күрделі макромалекулаларды эндоцитоз (Мечников ашқан- фагоцитоз жолымен, Пиноцитоз- су тамшыларын өткізеді). Экзоцитоз- май тамшылары, ферменттер, нәруыз молекулалары, полисахаридтер артық мөлшерде жиналғандары жаусша сыртына шығарылады.
Ферменттер барлық дерлік мүшелер мен тіндерде орналасқан.
Ағзаның барлық клеткасында бір мезгілде белгілі ретпен және өзара үйлесімді де алуан түрлі химиялық реакциялар жүріп жатады. Ал ферменттер осы реакцияларды миллиондаған есе жылдамдатады. Тіршіліктің мағынасы да осында. Егер ферменттер катыспаса, ағзадағы химиялық реакциялар өте баяу да тәртіпсіз жүрер еді. Мұндай жағдайда тіршіліктің өзі де болмайды. Сондықтан да ферменттер барлық тіршілік процестерінің негізі болып табылады. Ал ферменттер әсерінің қандай болмасын бұзылуы әртүрлі жайсыз құбылыстарға душар етеді.

Ферменттер — реферат 2. Ферменттердің  екінші ерекше қасиеті - ферменттердің ерекшелігі. Ферменттердің ерекшелігі субстраттың табиғатына, реакцияның түріне және ортаның жағдайына байланысты, яғни фермент белгілі бір субстратқа немесе арнайы реакция түріне ерекше ортаның жағдайы болғанда ғана әсер етеді.                   
Ферменттер - бұл биологиялық катализаторлар, организмдегі химиялық реакциялардың жылдамдығын тездететін белоктық заттар.

Ферменттер барлық дерлік мүшелер мен тіндерде орналасқан. Алайда мүшелер мен тіндердің ферменттік құрамы бірдей болмайды. Әртүрлі маманданған қызмет атқаратын дифференциалды клеткалар өздерінің ферменттік құрамы бойынша ерекшеленеді. Мысалы: бауырдың клеткаларында мочевинаны синтездеуге глюконеогенезге, билирубинді залалсыздандыруға қажетті ферменттер жиынтығы бар.
Ферменттерді және олар катализдейтін реакцияларды зерттейтін биохимия бөлімі энзимология деп аталады.  19ғасырдың ортасында кейбір фермент препараттары бөлініп алынды. Сөйтіп катализ және катализаторлар жөніндегі ілім жарыққа шықты.Бұл кезде атқарылған зерттеу жұмыстары ферменттердің химиялық зат екенін, олардың негізі биологиямен байланысты екенін дәлелдеді.
Ферменттер адамның, жануарлар, өсімдіктер ұлпаларында және микроорганизмдерде синтезделіп жасалады. Ферментті бөліп алу үшін, ол көп кездесетін материалды /шикізатты/ тандап алу керек.
1 класс. Оксидоредуктазалар. Бұлар тотығу-тотықсыздану реакцияларын катализдейтін ферменттер. Осы топқа кіретін ферменттер сутегі атомдарын немесе электрондарды қосып алу немесе бөліп шығару арқылы жүретін реакцияларды жылдамдатады.