sol.kzbydocs.com


Элективтік курстың бағдарламасы

сорт: есептік | күні бойынша
24.11.20
[2]
шерту:24

Элективтік курстың бағдарламасы "Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу" - Полезные программки - Наша библиотека - Колл
Кейінгі жылдар ішінде іс қағаздарына байланысты көптеген әдебиеттер жарық көрді. Бірақ бұл әдебиеттердің басым көпшілігі іс қағаздарының түрлерін, үлгілерін, қажетті тірек сөздері мен жаттығуларын берумен шектелген.
Курсты бітірген оқушылар келешек маман ретінде өзі істейтін жұмыс орнында мамандық бойынша терминдерді еркін пайдаланып, түрлі қатынас қағаздарын жаза алатындай, мәжілістерде сөз сөйлей алатындай дәрежеге жету. Түрлі мәліметтер беріп, жылдық есеп жазу, жиналысты ұйымдастыру, не болмаса өзі сияқты мамандармен кездесіп, қызмет мәселелерін шешу арқылы еркін тілдік қарым-қатынасқа түсу керек.
Оқушы сынақ алады (баға “4”-тен төмен болмау керек) келесі шарттар бойынша: міндетті жұмыстардың орындалуы 3-тен кем болмау, тапсырмаларды уақытында тапсыру, мұғалім ұсынған стандарттық талап бойынша жұмыстарды әзірлеу.
Сонымен бірге оқушылар іс қағаздары бойынша өзіндік жұмыстарын орындап, сабақта ол жайында есеп беріп отырады. Өйткені аптасына бір-ақ рет жүргізілетін сабақта жоғарыда айтылғандардың бәрін меңгерту мүмкін емес.
collegy.ucoz.ru/load/13-1-0-2916


сенімхат қандай құжат

Microsoft Excel деген не? Microsoft Excel бағдарламасы қандай қызмет? Microsoft Excel бағдарламасын қандай әмірлер көмегімен іск қосуға болады? Microsoft. - презентация
3 Microsoft Excel деген не? Microsoft Excel бағдарламасы қандай қызмет? Microsoft Excel бағдарламасын қандай әмірлер көмегімен іск қосуға болады? Microsoft Excel бағдарламасында жаңа кітап жасау үшін не істеу керек? Microsoft Excel бағдарламасы файлдарының кеңейтімі қандай болады?
Когда реферат написан, необходимо его еще раз перечитать, чтобы убедиться в стройности изложения, чтобы убрать сложные, нехарактерные слова. Реферат должен быть четким, ясным и понятным.
Объем школьного реферата составляет от 5 до 10 страниц машинописного текста, вузовского - от 15 до 25. Требования к оформлению работы не везде одинаковы, поэтому в каждом учебном заведении их нужно предварительно уточнять, чтобы эффективней использовать и без того ограниченное время для написания реферата.
Орта мектептерде география кабинетінің міндетті түрде болуы керек. География кабинетінің құрылуы және оқу процесі барысында қолданылуы жайлы жұмыстар белгілі методистер және ғалым-географтар А.А Борзова, Э.Ю. Петри, В.П Буданова, Н.Н Баранский, В.А Коринскийдің айтылған болатын.
География кабинетіндегі оқушының отыратын орны- бір партада екі оқушы отырады. Сонымен қатар оқушы отыратын орындықтар гигиеналық талаптарға сай орналасуы шарт.
Жануарлардың сезім органдары арқылы бір - бірі туралы ақпаратты қабылдау және жіберу түрлеріне мысалдар келтіріңдер. Осы ақпараттар құстар, құрбақалар, балықтар, инеліктер популяциясында қалай көрінеді?
Жердің атмосфераны қорғаудағы рөлі қандай? Ластанған атмосфераның адам денсаулығына, жануарларға, ауа-райына және климатқа қандай әсерлері бар?
Анатомиялық және оның биологиялық ғылымдар жүйесіндегі орнын анықтау. Анатомияның міндеттері. Анатомияның зерттеу әдістері. Біртұтас...
Радиациялық экология (радиоэкология, экологиялық радиохимия) пәні және оның міндеттері.
Итак, реферат (от лат. refero — «сообщаю»)это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов), литературы по теме.
Итак, вы теперь знаете, каковы основные этапы написания реферата, структура реферата и правила его оформления. Надеюсь, моя статья будет вам в помощь!
Очерчиваем план основной части реферата. Каждой отдельной проблеме уделяем отдельную главу, главы разбиваем на параграфы.
Спорт журналистикасының пайда болу тарихы. Спорт ойындарының мінездемесі және БАҚ жариялануы. Спорт шараларын жариялау кезінде жұмыс атқаратын журналистерге арналған ережелер. Ережелерге жаңа пунктерді енгізу, БАҚ әсері арқасында бірнеше өзгерістер енгізу. Спорт және теледидар. Интернет және спорт. Беделді спорт басылымдары. Спорт комментаторлары.
Краткое содержание дисциплины: Риторическая культура в профессиональной деятельности журналиста. Культура речи и ее роль в деловом общении. Речевой этикет.
Тыңдаушы компьютермен жұмыс істеудің негіздерін үйретеді: оның неден тұратынын және оның әр-түрлі бөліктерінің не үшін керек екенін, Windows XP операциялық жүйесінде және (Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint бағдарламалық өнімнің пакеттерінде) жұмыс істеуді үйретеді.
Егер сіз ұсынылған курстың 85-90% біліміңіз бар болса, онда сіз Міндетті түрде алдын-ала дайындықтан өтуіңіз керек, сонан кейін таңдаған курсыңда сапалы оқуыңызға болады
Қазіргі дербес компьютерде жұмыстың практикалық дағдысын тыңдаушыға беру