sol.kzbydocs.com


Экология қандай биологиялық ғылымдармен байланысты

сорт: есептік | күні бойынша
06.07.20
[9]
шерту:38

Экология қандай биологиялық ғылымдармен байланысты
Экология бастапқы кезде биологиялық ғылымның құрамына еніп, организмдер мен қоршаған ортаның өзара тығыз байланысын ғана зерттеумен шектелген болса, қазіргі кезде экологияның шеңбері одан әрі кеңіп, көптеген ғылымдармен, атап айтқанда, география, геология, аргономия, химия, архитектура, математика, физика, генетика, медицина, қысқасы ғылымның барлық салалармен қоян-қолтық араласып кетті.
Экология бастапқы кезде биологиялық ғылымдардың құрамына еніп, организмдер мен қоршаған ортаның өзара тығыз байланысын ғана зерттеумен шектелген болса, қазіргі заманда экология шеңбері одан да әрі кеңіп, көптеген ғылымдармен, атап айтқанда - география, геология, агрономия, химия, архитектура, математика, физика, генетика, медицина, қысқасы ғылымның барлық салаларымен тығыз араласып кетті.
Сырттай қарағанда тірі организмдер мен өлі табиғат, ресурстарында үлкен айырмашылық бар ғой деп ойлайсыз. Зеррттеп қараған кезде олардың бірінсіз - бірінің тіршілігі жоқ екенін көрсетеді. Қайта олар бір - бірімен жан - жақты және тығыз байланыста болатыны анықталды. Айналаны қоршаған өлі атмосфераның ресурсынсыз өмір сүре алмайды, себебі ол айналаны қоршаған ортаға да терең экологиялық және биологиялық өзгерістер енгізеді.
Қазiргi жағдайда экология қазiргi заманғы кең мағынада алғанда биоэкологияның шенберiнен шықты. Ол қоғамдық маңызы мен iшкi мазмұны бойынша жер туралы физика-математикалық, химя-биологиялық және қогамдық ғылымдар циклiне тең келетiн бiлiмдер циклiне айналды.
Экология-биология ғылымдарының көрнекті және қарқынды дамып келе жатқан салаларының бірі. Экологияны биология ғылымына енгізген австриялық ғалым-биолог Э.Геккель еді. Экология - гректің (oikos - үй, тұрақ, мекен жөне logos — ғылым), қазақша тірі ағзалардың тіршілік ететін ортасы мен қарым-қатынасын зерттейтін ғылым деген мағына береді. Сондай-ақ, тірі ағзалардың бір-бірімен қарым-қатынасын, айналасын қоршаған ортамен, тұрағы немесе мекенімен байланыстыра отырып зерттейтін биология ғылымдарының бірі.
sol.kzbydocs.com/экология_қандай...армен_байланысты


06.07.20
[8]
шерту:26

Экология қандай биологиялық ғылымдармен байланысты
Экология бастапқы кезде биологиялық ғылымның құрамына еніп, организмдер мен қоршаған ортаның өзара тығыз байланысын ғана зерттеумен шектелген болса, қазіргі кезде экологияның шеңбері одан әрі кеңіп, көптеген ғылымдармен, атап айтқанда, география, геология, аргономия, химия, архитектура, математика, физика, генетика, медицина, қысқасы ғылымның барлық салалармен қоян-қолтық араласып кетті.
Экология бастапқы кезде биологиялық ғылымдардың құрамына еніп, организмдер мен қоршаған ортаның өзара тығыз байланысын ғана зерттеумен шектелген болса, қазіргі заманда экология шеңбері одан да әрі кеңіп, көптеген ғылымдармен, атап айтқанда - география, геология, агрономия, химия, архитектура, математика, физика, генетика, медицина, қысқасы ғылымның барлық салаларымен тығыз араласып кетті.
Қазiргi жағдайда экология қазiргi заманғы кең мағынада алғанда биоэкологияның шенберiнен шықты. Ол қоғамдық маңызы мен iшкi мазмұны бойынша жер туралы физика-математикалық, химя-биологиялық және қогамдық ғылымдар циклiне тең келетiн бiлiмдер циклiне айналды.
sol.kzbydocs.com/re_Экология_қан...армен_байланысты


экология қандай биологиялық ғылымдармен байланысты
Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга): Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2003 № 177 // СЗ РФ. 2003. № 14. Ст. 1278.
О форме градостроительного плана земельного участка: Постановление Правительства РФ от 29.12.2005 № 840 // СЗ РФ. 2006. № 2. Ст. 205.
О государственном контроле за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов: Постановление Правительства РФ от 06.10.
Экология қандай ғылымдармен байланысты? Конституция Русской Федерации (в ред. от 25 марта 2004г.): (принята общенародным голосованием 12.12.1993) // Русская газета. 1993. 25 декабря.
Об организации и осуществлении муниципального мониторинга среды (муниципального экологического мониторинга): Постановление Правительства Русской Федерации от 31.03.2003 № 177 // СЗ РФ. 2003. № 14. Ст. 1278.
О муниципальном контроле за состоянием, внедрением, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов: Постановление Правительства РФ от 06.10.
Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако редакция сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.
Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления.
Биологиялық экология - раздел Экономика, Экономика, бизнес және әлеуметтік ғылымдар жоғарымектебі Греч . Oikos - Пәтер-үй + Logos - ғылым Экология -...
Экология - ғылым құрам туралы , құрылымға , қасиеттерде , функционал ерекшеліктерде және жүйелердің эволюциясының деңгей надорганизменного , экожүйелердің популяционных және биосфераның . Экология негізгі берік заңдылықтар оқиды : энергия сел, химиялық элементтердің айналып жүруін . Әдеттегі экология биология бөлімімен есептеледі .
Глобалдық экологиялық  проблемалар. Антропогендік әрекет және экологиялық болжам. Экологиялық мониторингтің ұйымдастырылуы және қоршаған ортаның ахуалы. Халықаралық ынтымақтастық. Адамзаттың биологиялық және мәдени мұрасы. Қоршаған ортаны қорғау мен табиғат ресурстарын ұтымды пайдаланудың Қазақстандағы және шет елдердегі қазіргі кездегі күйі. Қоршаған табиғи ортаны жобалау мен басқарудың принциптері. Биосфера туралы ілім және В.И.