sol.kzbydocs.com


Тика факультеті журналистика және баспа ісі мамандықтары бойынша білім беру бағдарламасы

сорт: есептік | күні бойынша
28.01.21
[2]
шерту:31

Тика факультеті журналистика және баспа ісі мамандықтары бойынша білім беру бағдарламасы
Алгоритм ұйғарымдары сондай-ақ команда деп те аталады. Әрбір алгоритм белгілі бір орындаушыға, орындаушының осы алгоритм командаларын түсінуіне есептелген.
Адамдардың ақпарат пен жабдықтарды бірігіп қолдануын қамтамасыз ететін қандай да бір әдіспен біріктірілген компьютерлердің тобы компьютерлік желі деп аталады. Бір бөлмедегі, бір ғимараттағы, қаланың немесе әлемнің әр түрлі бөліктеріндегі компьютерлер біріктірілуі мүмкін.
Алгоритм құру кезінде орындаушының құрылғыларын емес, оның командалар жүйесін білу қажет, яғни алгоритмді орындаушы түсініп, жүзеге асыра алатын көптеген алғышарттармен таныс болу абзал. Орындаушыларды формальды емес (адам) және формальды (робот, машина немесе программалау тілдері) деп бөлуге болады.
Мәліметтер қорындағы барлық ақпараттар өрістерде сақталады (сол сияқты бағандар деп аталады). Мысалаға, Контактлер кестесінде Аты, Фамилиясы, Мекен жайы, Телефон және т.б. атаулармен өрістер құруға болады.
Компьютердің жадында сақталатын ақпараттың барлық түрлері - сөздер, сандар, суреттер, компьютер жұмысын басқару программалары - бәрі де екілік сандар тізбегі түрінде жазылады. Сондықтан есептеу техникасында 0 мен 1-ден тұратын екілік сан таңбалары арнайы терминмен бит деп аталады. Бит - ағылшын тіліндегі bit (Ьіnагу digit - екілік таңба) деген қысқарған сөз. ЭЕМ-де колданылатын символдық таңбаларды бейнелейтін сегіз разрядты екілік санды "байт" (ағылшынның bуtе деген сөзінен) деп атау келісілген.
Дискретті хабарлар жекелеген элементтердің (белгілердің) жинақты жинағынан тұрады. Элементтер жинағы ақпарат көзінің алфавиті деп аталады. Бұған алфавит көмегімен немесе сандар тізбектерімен жазылған мәтіндер мысал бола алады.
Бірінші буын – 50-ші жылдардың аяғына дейін программалау командаларының ұзақ тізбегі екілік, сегіздік және он алтылық сандармен мұқият бөліктеп кодталған. Бұл қызмет түрі кодтау деп аталған, программалауға бұдан гөрі күрделірек мәселе қойылған – ол алгоритмдерді құрылымдау.
pismoref.ru/2888843485.html


қандай алгоритм сызықты деп аталады
Ақылы бөлімге кемінде 50, ұлттық жоғары оқу орындарына түсу үшін кемінде 70, ал «Жалпы медицина» мамандығы бойынша кемінде  65 балл, «Білім», «Ауылшаруашылығы ғылымдары» және «Ветеринария» бағыттарының мамандықтары тобы бойынша 60 балдан кем емес, оның ішінде бейінді пән бойынша кемінде 7 балл (әрбір шығармашылық емтихан бойынша кемінде 10 балл), ал қалған пәндер бойынша - кемінде 4 балл жинау қажет.
Білім беру гранттары нақты мамандықтар мен тіл бөлімдері бойынша бекітілген мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде беріледі.
Ою-өрнектің біздің заманымыздың мыңдаған жылдар бұрынғы халықтарда да соншалық ескі дәуірден бері келе жатқан халықтық өнердің бір түрі болып саналады. Қазіргі шеберлердің іс үлгілерін зерттеу нәтижесінде анықталған ою-өрнектердің 200-ден астам түрі бар. Өрнектердің шығу тарихы, адам өмірімен, тұрмысымен байланысты екенін көрсете келе олардың даму ерекшелігін, дәуірдің, адам баласының сана-сезіміне қарай өрнектің таңба, элементтердің дамуы мен өркендеу ерекшелігін байқауға болады.
Оқу құралы жоғарғы оқу орнындағы химия және химия- биология (ХБ), биология-химия, химия- экология, химиялық технология, металлургия,...
С. Торайғыров атындағы пму, биология-химиялық факультеті, «Жалпы биология» кафедрасының отырысында ұсынылды Рецензенттер: биология...
Б.әрбір тарихи кезеңде саяси-әлеуметтік факторлар қоғам дамуына, этностардың қалыптасуына,атауларының өзгеруіне қалай әсер еткенін баяндау.
Б.

ПРЕЗИДЕНТ Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ Оқу  үрдісін  талапқа сай жүргізуде  мұғалім - басты  тұлға. Сондықтан да  шығар  қазіргі  сабақ  қандай  болу керек, оның  қандай  жақтары  жеткіліксіз, қай  саласына  көп  мән  бөлу керек, күнделікті  сабақтың  сәтті  өтуін  қалай  қамтамасыз  етуге  болады  деген  сан  алуан  сұрақтар әрқайсымызды  толғандырып  жүргені  сөзсіз.
Елбасының білім және ғылым қызметркелерінің II съезінде «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер - бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады.       3. Үлгерім кітапшасына барлық пән бойынша баға қойылады. Емтихан өткізілетін сессияға енгізілетін пәндерге оқушылардың емтиханда, сынақта алынған бағалары қойылады.
      4. Тек жазбаша және ауызша (қазақ тілі және басқа да тілдер, әдебиет, математика) өткізілетін емтихандардың пәндері бойынша ғана жалпы емтихан бағасы қойылады. Тек қана ауызша емтихан өтетін пәндердің бағасы арнайы ауызша емтиханға қалдырылған бағанға қойылады; басқа екі бағанның асты сызылады.
      5.