sol.kzbydocs.com


Сочинения по английскому языку: UNESCO - ЮНЕСКО

сорт: есептік | күні бойынша
09.07.20
[7]
шерту:55

Сочинения по английскому языку: UNESCO - ЮНЕСКО
Сегодня ЮНЕСКО является своеобразным генератором новых идей и стандартов, которые закладываются в основу международных нормативных документов по урегулированию возникающих перед человечеством проблем этического плана. ЮНЕСКО также является центром по обмену и распространению информации и знаний, помогая тем самым государствам — членам этой организации развивать потенциал общества в самых разных сферах деятельности.
Эта роль ЮНЕСКО особенно важна сегодня, когда терроризм представляет собой угрозу всему человечеству. Мир крайне нуждается в глобальном видении перспектив устойчивого развития, основанного на соблюдении прав человека, взаимном уважении людей и народов и борьбой с нищетой.
abc-english-grammar.com/1/sochin...mu_yaziku406.htm


юнеско қандай ұйым

Английский ( Топики/Сочинения Сегодня ЮНЕСКО является своеобразным генератором новых идей и стандартов, которые закладываются в основу международных нормативных документов по урегулированию возникающих перед человечеством проблем этического плана. ЮНЕСКО также является центром по обмену и распространению информации и знаний, помогая тем самым государствам — членам этой организации развивать потенциал общества в самых разных сферах деятельности.
Эта роль ЮНЕСКО особенно важна сегодня, когда терроризм представляет собой угрозу всему человечеству.
Мен, Аханова Алма Шамшиевна. Мен 1984 жылы 25 желтоқсанда Жамбыл облысы,Сарысу ауданы, Жайылма ауылында дүниеге келдім. Мен осы Жайылма ауылындағы Айтеке би атындағы орта мектебінде 12 жыл бо...
Қандай нәрсе кейбір тұрмыс spacew тартымды ету суық? Қалай nighbourhood тұратын бос болуы мүмкін жақсартылды ? Қалай жұмыс орындары nighourhood жақсарту болады? Олар қандай жағымсыз әсерлер бар? Қа...
мен Шамшиевна Алма.
Сегодня всё новые памятники уникального культурного и природного наследия Италии входят в число объектов, охраняемых ЮНЕСКО - Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, созданной в 1945 году. В 1972 году ЮНЕСКО утверждает Конвенцию по охране всемирного наследия, в 1994-м заявляет программу «Глобальная стратегия», целью которой становится присуждение особо ценным местам планеты статуса объекта мирового наследия.
РОССИЯ (телевидение и радио)

Сочинения на казахском Интернет деген не және ол не үшін қажет?Бір немесе бірнеше мемлекеттің аумағында орналасқан желілер ғаламдық деп аталады. Интернет- миллиондаған компьютерлерді бір алып желіге біріктіретін, ақпаратқа шексіз қол жеткізу және түрлі амалдармен қатынас жасау мүмкіндігін ұсынатын дүниежүзіндегі ең үлкен және танымал желі.Интернет сөзі тікелей мағынасында халықаралық желі дегенді білдіреді (INTERnational NETwork). Табиғат қүбылыстары бір-бірімен тығыз байланысты. Оларды физика, астрономия, география, геология, биология, химия сияқты ғылымдар зерттейді. Әр ғылымның табиғатты зерттеуде өз мақсаты мен міндеті бар. Мысалы, физика негізінен механикалық қозғалысты, жылу, электр, жарық құбылыстарын зерттейді. Физика ғылымы зерттейтін табиғат құбылыстары физикалық құбылыстар деп аталады.
Сондықтан физика заңдары мен құбылыстарын инженерлер, конструкторлар, дәрігерлер, агрономдар, көлік жүргізушілер және т.б. көптеген мамандар оқып пайдаланады.
Наши специалисты проделали колоссальную работу для того, чтобы собрать для вас целую базу рефератов и отчетов, курсовых работ и дипломных проектов, которые гарантированно отвечают всем необходимым требованиям и стандартам. Качество и содержание каждого из них не оставляет места сомнениям. Огромное количество школьников и студентов успешно пользуются нашим ресурсом, который мы подготовили специально для вас с целью хоть немного облегчить и без того сложную жизнь учащихся.
Иногда в интернет статьях указывается информация, которую порой очень трудно назвать достоверной.
Махамбеттің толғаулары түр жағынан алғанда ескі дәстүрді сақтады, дегенмен өзін мазмұны, жалынды пафосы, зор жігері секілді қасиеттерімен қазақ поэзиясына ерекше жаңалықтар әкелді. Кейін ұлы ақынның үлгісін Батыс Қазақстанды мекендеген ақындардың көпшілігі пайдаланды, үйренді.
Ақынның өлеңдері ерлікке, өрлікке арналады. Не үшін соғысып жүргенін айтады. Ел қандай болу керек деген сауалдарға жауап іздейді.
Исатай Тайманов бастаған шаруалар көтерілісінің Махамбет ең белсенді ұйымдастырушыларының бірі, жалынды жаршысы болды.

ЮНЕСКО В 1972 году ЮНЕСКО приняла Конвенцию «Об охране всемирного культурного и природного наследия» (вступила в силу 17 декабря 1975 г.), важнейшим элементом которой является Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Он представляет собой перечень природных или созданных человеком объектов, имеющих особую культурную, историческую или экологическую значимость, сохранение которых является приоритетной задачей для всего человечества.
По состоянию на июнь 2015 г. Список всемирного наследия ЮНЕСКО насчитывает 1007 объектов в 161 стране.