sol.kzbydocs.com


СЕНІМХАТ — Студопедия

сорт: есептік | күні бойынша
24.11.20
[9]
шерту:24

СЕНІМХАТ — Студопедия
Аударылған сенімхаттарға нотариалдық куәландыру міндетті емес. Олар сенім берушінің жұмыс істейтін немесе оқитын жерінен куәландыруы мүмкін, тұратын тұрғылық мекен-жай мекемесінен және өзі емделіп жатқан әкімшілдік-стационарлық емдеу орталығынан беріледі.
Екінші бөлімде еңбек қызметі туралы мәліметтер (мамандануы, жұмыс істеу мерзімі, қызметі бойынша өсуі т.б.) және еңбегіне берілген баға жазылады.
Мінездеме қызметкердің қызметтік, қоғамдық әрекеттерін ресми түрде бағалау, іскерлік қабілеті мен моральдық сапасын ерекшелеп көрсету болып табылады. Қазіргі кезде мемлекеттік емес мекемелерде сирек қолданылады.
studopedia.ru/15_125943_senImhat.html


сенімхат қандай құжат

Сенімхат » Образование Сенімхат кез-келген төлем түрлерін, атап айтқанда жалақы, жәрдемақы, стипендия, зейнетақы алу үшін, ақшалай сондай-ақ заттай корреспонденцияларды алу үшін, мүлікті ортақ пайдалану, транспорт құралдарын иемдену, мұрагерлік құқы туралы куәлік алу үшін т.б. толып жатқан жағдайларда беріледі.
Сенімхат куәлігін жеке, тұлғаның ауызша арызы негізінде мекеме басшысы бере алады. Мекеме басшысы сенімхат беруші және алушы адамдардың жеке басын куәландыратын құжаттарын тексеру арқылы олардың ақиқаттығына көз жеткізуге тиіс. Қолхат - белгілі бір іс-әрекетті растайтын, адамдардың мекемеден немесе жеке адамнан ақша не құндылығы төмен заттар алғандығын, не бергендігін растайтын жазба құжат.
Қолхат - белгілі бір құндылықтардың (құжат, мүлік, зат, ақша) алынғанын куәландыратын және оны белгілі бір мерзімде қайтарып беретіндігін міндеттеп, көрсететін ресми құжат түрі.
2. Жалпы жағдайда қолданылатын сенімхат дегеніміз - әртүрлі іс-әрекеттер орындауға белгілі бір мерзімге ғана құқық беретін құжат.
Сенімхат (ағылш. warrant; power of attorney; proxy; — сенім білдірушінің өз атынан өкілдік ету үшін екінші тұлғаға берген жазбаша уәкілдігі. С. жазбаша нысанда және нотариаттық куәландыру арқылы жасалынады. Егер сенімхат мүлікті басқару үшін және нотариаттық куәландыруды талап ететін мәміле жасауға берілсе, оны міндетті түрде нотариат куәландыруға тиіс.
—         Балалар, алдарыңдағы  «Сенімхат» деген кішкентай мәтін анықтаманы оқып, бұл құжат қандай  реквизиттерден тұратынын  біліп ұғынайық.
Сенімхаттың негізгі  мазмұны  еркін  түрде жазылады. Ол  бір қатып қалған  стандарт  емес. Енді  мына бір сенімхаттың үлгісіне  қарайық.
—         Дұрыс,сол себептен біздің мақсатымыз іс қағаздарын мемлекеттік тіл қазақ тілінде жазуға үйрену. Біз әрбір сабағымызда осыған баса назар аударып отырамыз. Балалар, іс  қағаздарда  тиісті терминдер жиі қолданылады.
1. Туысқандар арасында даулы мәселе туған жағдайда сенімхат  дәлелді құжат бола ала  ма? Дәлелді құжат болса, ол ол қандай талаптарға жауап беруі керек?
мәмiле жүргiзуге қажеттi барлық құжаттарды ала алады, өзiнiң қолын қояды, оның iшiнде осы тапсырманы орындауға байланысты барлық шарттарға  қол қойып, мәмiле жасай алады.
Мен, азамат Өскенбаев Жәнібек, төлқұжат № 723997, мекенжайым – Қостанай қаласы, А. Байтұрсынов көшесі, 71-үй, 5-пәтер – Қостанай қаласы, Ж.
Бүгінгі күні мәмілелердің бірталайы сенімхат арқылы жасақталады, бірақ біз сенімхаттың не екенін, оның қандай жағдайда берілетінің, қандай мәміле жасақталу үшін керек екенін, жалпы айтқанда сенімхаттың мазмұнын дұрыс түсінбеушілікке байланысты сенімхат беруші мен оның өкілінің қарым-қатынасында қиындықтар мен келенсіз оқиғалар орын алып жатады.
Мүлікке билік жасауға және нотариаттың куәландыруын талап ететін мәмілелер жасауға берілетін сенімхатты, егер заң құжаттарында өзгеше белгіленбесе, нотариат куәландыруға тиіс.
Белгілі бір жаспен белгілі бір дәрежеге жеткеннен кейін жұмысқа тұрғандардың әрқайсысын еңбек жолын осы құжаттан басталады. Еңбек шарты заңмен рәсімделген 2 жақтың (жұмысберуші мен жұмысшының) нақты бір міндеттерді өзіне еркін түрде алу туралы жазбаша келісімі б.т. Еңбек келісімі жұмысқа орналасқан кезде немесе алдыңғы жасалған келісімінің кейбір шарттары өзгергенжағдайларда жасалған.
Актіге комиссия төрағасы және мүшелері қол қояды. Актінің мәтіні 2 бөліктен тұрады. Кіріспеден кесімді жасауға негіз болған құжат түрі, оның номері, күні көрсетіледі.