sol.kzbydocs.com


Кредиттік тізілім жүргізу ережелерін бекіту туралы - "Әділет" АҚЖ

сорт: есептік | күні бойынша
28.10.20
[2]
шерту:32

Кредиттік тізілім жүргізу ережелерін бекіту туралы - "Әділет" АҚЖ
6. Егер де кредиттерді ұзарту кезінде қандай да болмасын бір ерекшеліктер болса, онда олар 22-бағанда жазылуы қажет. Өткен ұзартылу мерзімінің басталу және аяқталу күні ішінара жазылуы тиіс.
16. 24-бағанда банк кредиттің (меншік, қарыз алынған) қандай көздерден берілгендігін көрсетуі қажет. Бұл ретте қарызға алынған қаражаттарды талдап көрсету қажет: әртүрлі қорлардан қарызға алынған қаражаттар (қандай), банкаралық кредиттер, халықаралық желілер есебінен алынған кредиттер (қандай), басқа да көздер (қандай).
14. 22-бағанда кредитті қамтамасыз етуге қандай зат (ірілендірілген) немесе қозғалмайтын мүлік (офис, пәтер, жер және т.б.) алынғанын, ал кепілдік хат бойынша кепілдік берушіні көрсету қажет.
9. 11-бағанда мыналар көрсетілуі тиіс: жабылмаған аккредитив, расталған кепілдеме, шығарылған кепілдеме, кепілдік беруші.
13. 17-бағанда кредитті қамтамасыз етуге қандай зат (ірілендірілген) немесе жылжымайтын мүлік (офис, пәтер, жер және т.б.) алынғанын, ал кепілдік хат бойынша кепіл берушіні көрсету қажет.
adilet.zan.kz/kaz/docs/V980000752_


қандай кредитті
2. Облыстық, Астана және Алматы қалаларының еңбек, жұмыспен қамту және халықты әлеуметтiк қорғау басқармаларының (департаменттерiнiң) бастықтары осы Бұйрықтың барлық меншiк нысандарындағы ұйымдарға жеткiзiлуiн, сондай-ақ оның орындалуын бақылауды қамтамасыз етсiн.
2. Тамақтану рационына мына тағамдарды қосу: ашытылған барлық сүт өнімдері мен сүт тағамдары, ірімшік, өсімдік майы, бал, қант, қарақұмық
Қосымша рационға 100 мг. аскорбин қышқылы, 2 мг. ретинол, 15 мг. никотин қышқылы, 25 мг. витамин (метилметионинсульфоний хлориды), 150 мл.
5) деректерді сақтау жөніндегі құрылғымен берілген сигналдар тексеріледі, егер олардың қандай да біреуі үрей туғызатын болса, онда қателесу жайлы сигнал беріледі және 486-488-тармақтарына сәйкес қателесуді зерттеу жүргізіледі. 
306. Энергия жүйесі жеткізу желісі мен таратушы жабдық тоқтауларының төтенше оқиғасы туындауы және қалыпты жеделді тәртіптің бұзылу мүмкіндіктерімен үнемі байланысты, сондай-ақ тудырушы қондырғылардың.
Ұйым кассасынан қолмен жұмыс жасағандай, комьютердегі ақпаратты өңдегендей қолма қол ақшаны ресімдеу үшін Бухгалтерия қызметкерімен бір данада беріледі, ұйым басшысы мен бас бухгалтер және уәкілетті тұлға қол қояды, қолданылады. Кіріс және шығыс кассалық құжаттарын тіркеу журналына тіркеледі.
Тауарлық-материалдық қорлардың кірісі мен шығысына жататын барлық құжаттар түгендеу жүргізу алдында бухгалтерияға тапсырылды, және менің жауапкершілігіме түскен барлық тауарлық-материалдық қорлар кіріске алынды, ал істен шығарылғандары шығысқа жатқызылды.
қалаларда, сондай-ақ олардың әкімшілік бағынысындағы елді мекендерде, осы Бағдарламада белгіленген жағдайларды қоспағанда, экономиканың кез келген секторларында кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыратын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жаңа кредиттері/лизингтік мәмілелері бойынша жүзеге асырылатын болады.
      6. 12-13-бағандарда қолайсыз елдi-мекендердiң және есеп беру кезеңiнiң соңында (өткен айларда табылғандар мен қалғандарды қоса есептегенде) қалған ауру жануарлардың санын көрсетедi./В графах 12-13 показываются число неблагополучных населенных пунктов и количество больных животных, оставшихся на конец отчетного периода (включая выявленных и остающихся из прошлых месяцев).
      2.
Тіркелімнің жергілікті бөліміне енгізуді және шығаруды аумақтық уәкілетті органдар орталық уәкілетті органды хабардар ете отырып, табиғи монополиялар субъектілері ұсынатын қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды) реттеліп көрсетілетін тізбеге жатқызу мәніне қызметтер (тауарлар, жұмыстар) рыногының жай-күйі туралы аумақтық уәкілетті органның тиісті салалық құрылымдық бөлімшесі қорытындысының негізінде жүргізеді.
11-1. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді (тауарларды, жұмыстарды)
      6) іске қатысушы адамдарға, өкілдерге, сондай-ақ аудармашыға, сарапшылар мен мамандарға олардың іс жүргізу құқықтары мен міндеттерінің түсіндірілгені туралы мәліметтер;
      9) куәлардың ауызша айғақтары, сарапшылардың өз қорытындыларын ауызша түсіндірулері, мамандардың түсініктері;
      5) іске қатысушы адамдардың, өкілдердің, куәлердің, сарапшылардың, мамандардың, аудармашылардың келгені туралы мәліметтер;
Төрағалық етуші сот отырысын ашып: қандай іс, кімнің шағымы және (немесе)