sol.kzbydocs.com


Введение 20 страница — Студопедия

сорт: есептік | күні бойынша
10.07.20
[3]
шерту:75

Введение 20 страница — Студопедия
• Топтық нормалар. Топ басшылары топтың өзге мүшелеріне қарағанда өздерін басқаша сезінеді. Оларда топтың қызығушылықты бағындыратын топтың рух басым болады. Топтың өзге адам бұза алмайтын іс-әрекет нормалары бар. Ұжымдағы топтың сананы қанағаттандыруға байланысты іс-әрекеттің топтың немесе жеке мотивтері басым, бұл топтардың біртұтастығына немесе біртұтас еместігіне сәйкес.
Менеджердің бейресми лидерлермен өзара қозғалысы. Еңбектік ұжымдағы ресми қатынастар жетекшінің бұйрықтары міндетті инструкциялар негізінде бекітіледі. Бейресми қатынастар жеке байланыстар, басқа бөлімдердің жұмысшыларымен танысуға, демалыс уақытындағы қатынасқа, жұмысшыларды ұнатуға, олардың қызығушылықтарына негізделген. Бейресми топтың лидері топтың қызығушылықтарын көрсете алатын адам бола алады.
Адам қарым-қатынасты қажет етеді, ол адамды қуанышқа бөлейді.
studopedia.ru/2_65585_vvedenie.html


ұжым қандай топ

Авторлар 1 страница “Социология”термині - екі сөзден құралған: латынның socіetas - қоғам және гректің logos - сөз, түсінік, ілім деген сөздерінен. Демек, этимологиялық тұрғыдан алғанда социология “қоғам туралы ғылым” немесе “қоғам туралы ілім” дегенді білдіреді. Бірақ бұл біршама абстрактілі ой, өйткені адамзат қоғамы өзінің заңды көріністерімен көптеген қоғамдық ғылымдардың пәні болып табылады. Сондықтан да социология пәнін қандай да бір басқа қоғамдық ғылым пәнінен бөлек қарауға болмайды. Қоғамды біртұтас жүйе ретінде алып қарайтын жалпы ғылымдар деп аталады ( оған тарих пен әлеуметтану жатады), ал қалғандары жеке қоғамдық ғылымдарғы жатады, себебі олар олар жеке қоғамдық құбылыстар мен үдерістердің зерттеуін жүргізеді.
Әлеуметтану қоғамның экономика, саяси, рухани, т.б. салаларында әлеуметтік даму жоспарын жасау қызметін атқарады. Аймақтық, аудандық, тіпті еңбек ұжымдарының әлеуметтік жоспарларын жасағанда әлеуметтік зерттеулерден алынған жаңа деректерді, фактілерді, кеңес-ұсыныстарды, т.б. кеңінен пайдаланады.
Биполярлы жүйе құлдырағаннан кейін, әлемдегі саяси жағдайлардағы өзгерістерге байланысты НАТО ұйымында бірқатар реформалар жүрді. Ол негізінен 1990 жылғы Лондон декларациясы; 1991 жылғы Рим декларациясы; 1994 жылғы НАТО кеңесінің өтініші негізінде жүрді. 1990 жылы Лондондағы саммите НАТО жаңа декларация («Өзгерістер кезеңіндегі Солтүстікатлантакалық альянс») қабылдады.
Солтүстік-атлантикалық ассамблея - НАТО-ның мүше-мемлекеттердің парламетаралық ұйымы болып табылады.
Топ жэне ұжым дегеніміз не? Бұл адамдардың тіршілік қажетін өтеу үшін бірлесу. Адам қоғамнан тыс өмір сүре алмай А.С.Макаренконың айтуынша ұжым бұл - бұл мақсат мүдделері, көзқарастары ортақ белгілі бір салт дэстүрі бар, өзін-өзі басқара алатын элеуметтік адамдар тобы. Топтың жоғары дэрежеде ұйымдасқан түрі ұжым деп аталады. Ұжым адамдардың тобы болғандықтан, оған топтың белгілері тэн. Алайда ұжымның топта жоқ белгілері де болады. Сондықтан қандайда болмасын ұжымды топ деп атауға болады, ал топтың бэрі бірдей ұжым бола алмайды.
Республикада геологиялық жұмыстар мен зерттеулерді ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігі, оның аумақтық-өндірістік мекемелері, ғылыми-зерттеу институттары мен лабораториялары және Геологиялық ғылымдар институты жүргізеді.
Геология геодезия мен физикалық география сияқты ғылымдармен де тығыз байланысты. География геологиялық ортаны анықтайтын табиғи жағдайлардың (бедер, климат, топырақ қабаты, т.б.) ауқымды комплексін қамтиды. Жерде тіршіліктің пайда болуы мен дамуына қатысты мәселелер бойынша геология биологиялық ғылымдармен байланысты.
Атырау мұнай өңдеу зауыты - мұнай өнімдерін шығаратын кәсіпорын. Қазақстандағы мұнай өңдеу зауыттарының ең ежелгісі. Қазіргі кезде «ҚазМұнайГаз» ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының еншілес кәсіпорны болып табылады. Ол Каспий теңізінің солтүстігінде, Атырау қаласында 1945 жылы мұнайды отандық бағытта өңдеу мақсатында салынды. Зауыттың құрылысы екі жылға созылды. Ол АҚШ-тан арнайы алынған жабдықтар негізінде салынған.
Өнімділігі жөнінен Қазақстандағы (самое мощное) - Павлодардың мұнай өңдеу зауыты. Мұнай мен газды өндіруді дамытумен қатар
1. Адамдар Жерді қай уақыттан бастап зерттеген? 2.Тас, қола, көмір ғасырында не өндірген? 3. Радиобелсенділік құбылысты қолдану арқылы қандай жетістіктерге жетті? 4. Қазіргі геологияның дамуы қай кезден басталады? 5. Оған қандай зерттеулер мен эксперименттер жатады? 6. Минералдың физикалық қасиеттерін немен анықтады? 7.Тағы да қандай маңызды жаңалықтар ашылды?
1. Геологиялық түсірім деген не? 2. Геологиялық түсірім жұмыстарының кезеңдерін атаңыздар? 3. Даярлық, далалық зерттеу және тыңғылықты өңдеу кезеңінде қандай жұмыстар атқарылады? 4.
· Экспорттық бағалар- бұнда өтім бойынша қосымша шағандарды, кедендік салықтарды, жүкті сақтандыру бойынша көлік шығындарын, жүкті сақтандыру бойынша шығындарды, келісімшарттарды жасау, сертификаттрады рәсімдеу және басқа да қағаздар бойынша шығындарды ескеру керек.
Сигнал дегеніміз физикалық құрылымдардың обьектінің немесе ортаның физикалық қасиеттері, жағдайы және тәртібі туралы берілетін ақпараттық қызмет. Жалпы алғанда сигналдарды өңдеу мақсаты деп оларда бейнеленген нақты ақпараттық мәліметтерді (пайдалысында, мақсаттысында) алып, ол мәліметтерді қабылдау және одан әрі пайда-лану үлгісіне келтіруді айтады.
Импульс сипаттамасының ұзақтығы 3L/8 құрайды.