sol.kzbydocs.com


Акционерлік туралы қазақша реферат

сорт: есептік | күні бойынша
28.02.21
[6]
шерту:31

Акционерлік туралы қазақша реферат
Акция дегеніміз - оның иесі акционерлік қоғамның жалпы капиталына өз үлесін қосқан және оның пайдасынан белгілі бір үлесін алуға құқы бар акционер екендігін дәлеледейтін құжат. Сонымен бірге акционерлік кәсіпорынның ісін басқаруға құқық береді. Акцияны еркін сатуға немесе сатып алуға, сыйлауға немесе кепілдікке қалдыруға болады.
Акционерлік кәсіпорындар барлық міндеттемелері бойынша заң алдында жауап береді, бірақ барлық акция пакетінің құнынан аспайтын шектеулі мөлшерде тәукелге бара алады. Сонымен қатар акционерлік қоғамдар жеке жағдайда қабылданған кейбір аз акционерлерінің мүлікті міндеттемелері бойынша жауап бермейді.
Акция өзінің иелеріне акционерлік кәсіпорынды басқаруға, қатысуға құқық береді, алайда бұл жерде бір акция - бір дауыс деген принцип басшылыққа алынады.
bigox.kz/akcionerlik/


қазақстан қандай акционерлік қоғамдар бар
Эмитенттері акционерлік қоғамдар, кәсіпорындар және басқа да ұйымдық – құқықтық меншік формасындағы  мекемелер, сонымен қатар банктер, инвестициялық компаниялар болатын бағалы қағаздар  -  бұл ....
Номинал  құны –1000 тенге, нарықтық курсы-1300 тенге, дивиденд көлемі-300 тенге. Инвестор- заңды тұлға.Акцияның ағымдағы табыстылығын анықтаңыз.23,08%
Облигация  номиналы  100 тенгеге тең, оны өтеу мерзімі 5 жыл, жылдық купон 40 пайызды құрайды және  әр жарты жылда  төленіп отырады. Осы облигация бойынша  пайда нормасы 45 пайызға тең.
Қазақстанда жекешелендіру объектісінің мүлкін бағалау барысында инфляция индексін ескеретін қалдық құны негі-зіндегі әдістеме қолданылады. Бұл әдістемені қалыптасатын бағалар мен негізгі қор құны және айналым қаражат-тарының шекті қатынасын, сатып алатын өнімге (қызметке)
Мемлекеттік медициналық институттың негізінде Алматыда бірнеше ғылыми-зерттеу (1995 ж. 13 ғылыми-зерттеу институты) құрылды. Қазір (1998) қаладағы 80-нен астам амбулатория-емханаларда және 50-ден астам емханаларда, меншіктің барлық түріндегі емдеу-профилактикалық және мамандандырылған диспансерлерде қала халқына медициналық көмек көрсетіледі. 1935 - 92 ж.
Алматы спорт жағынан республикада жетекші орын алып келді. 1932 ж. алғашқы маманданған Қазақ республикалық спорт техникумы, 1945 ж. Қазақ дене тәрбиесі институты ашылды. 1929 ж. «Локомотив», 1931 ж.
Әрине, акционерлік қоғамның қызметі мен алға қарай дамуы оны басқаратын акционерлер қызметіне байланысты. Акционерлік қоғамды басқарғанда акционерлердің қандай артықшылықтары бар екеніне тоқталсақ, келесі мәліметтерді келтіруге болады.
Акционерлік қоғамдардың қызметі «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңымен реттеледі.
"6-1. В случае, если какое-либо лицо владеет всеми голосующими акциями общества, оно вправе самостоятельно принимать решения по вопросам, отнесенным настоящим Законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров, без проведения общего собрания акционеров при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями всех или отдельных категорий, и оформляются в письменном виде.
Сатып алу процесі сатып алушының проблеманы не мұқтаждықты ұғынуынан басталады. Ол өзіне керекті хал-жағдай мен нақтылы хал-жағдайының айырмашылығын сезінеді. Мұқтаждық ішкі шиеленістер арқылы қозуы мүмкін. Адамның әдеттегі мұқтаждықтары — аштық, шөлдеу, секс — соңғы деңгейге дейін өседі және талапқа айналады. Адам өткендегі тәжірибесі бойынша оянған сезімді қалай шешу керек екенін біледі және оның мотивациясы пайда болған талаптарды қанағаттандыра алатын объектілер класы жаққа бағытталады.
Тауар сипаттамаларының оны қабылдау қарқынына ықпалы.