sol.kzbydocs.com


аристотель қандай адам

сорт: есептік | күні бойынша
20.10.20
[19]
шерту:13

Аристотель — Уикипедия, қазақша ашық энциклопедия

Орай мен тосындық та заттардың өзгеріс себебін көрсетеді. Орай бір заттың өзгерісінде кездейсоқ, тосын жағдайы туғызушы, (бірақ тосындық орайдан келмейтініне назар аудару керек). Анығырақ айтқанда, Аристотельдің орай дегені "мөрті келу" секілді нәрсе. Бір адам мәлім мақсат үшін кейбір істерді жасайды, сондай-ақ ол бәлкім (ойламаған жерден) басқа нәрселерге де әсер етуі мүмкін. Егер бір іс қайталанбалы, дағдылы күйде болса, әрқашан солай болса онда оны орай деп атамаймыз.
Сократ, Платон, Аристотель үштігі ұстанымы айқын этикалық жүйе құрды: адам ізгілікке талпыну арқылы бақытты және баяшат бола алады. Олар ізгілікті үйрету, жетелеу, тәрбиелеу арқылы жетілдіріп, этиканы ақылмен байытуға болады деп есептеді. Өйткені, оларша болғанда Ізгілік ақылды болудың негізгі мақсаты есептеледі. Бұл Протагор, Горгий бастаған ықпалды софистерден өзгешеленді. Софистер болса, ұқсамаған іс, ұқсамаған қоғамға, ұқсамаған адамға байланысты этика да ұқсамайды дегенге мән берді.
Аристотель тағы әділет ұғымына тоқталды. Ол Әділетті екіге бөлді: Толық әділет және Бөлік әділет. Толық әділет Аристотель Аристотель армандаған тек идеал қоғамда ғана болатын әділет. Бөлік әділет болса айырым қылмыс пен әділетсіз істерді жазалау әділеті. Осы тұсқа келгенде Аристотель адамға "тәрбиеленген тұжырым қабілеті" керектігін, сол арқылы істің әділетті, не әділетсіз екенін анық ажырата алатын болуын дәріптеді. Аристотель дамытылған жақсы әдет пен дағды жақсы адамды, жақсы ұлтты, жақсы мемлекетті, жақсы адамзатты қалыптастырады.
Аристотель тұңғыш рет жүйелі тәртіпке құрылған "полис" ұғымын еңгізді[36]. Полис табиғи ортақтастық және ол әулеттен, ал әулет жеке адамнан маңызды. Яғни, "қалыптасуы кейін болғандардың маңызы артығырақ болады". (1253a19-24) Оның "Табиғаты бойынша адам саяси жануар" (Men is by nature a political animal.)деген әйгілі нақылы бүгінге дейін кең тараған. Аристотель саясатты механикалық емес, биологиялық бүтіндік ретінде елестеткені байқалады және оның әр бөлігі бүтіндік үшін пайдасыз жұмыс жасамауға тиіс[37].
kk.wikipedia.org/wiki/Аристотель


20.10.20
[17]
шерту:11

Аристотель қандай адам
Көптеген адамдар, жалпы адамзат үшін көз тек қана көру қызметімен ерекшеленеді. Ендеше даңқты қолбасшы — Ескендір (яғни Александр Македонский) үшін де бас сүйек тек қана зат, жансыз дененің бір мүшесі. Оның ешқандай мәні жоқ. Олай болса қақпадан бұған қарай лақтырып тастаған бас сүйек үңірейген көздің бейнесімен мұны қорлауға арналған сияқты болып көрінеді. Ескендірдің қаһарлы ашуын, мәселенің мәнін түсінбегендігін, даньшшан Аристотель байыппен, сабырлы түрде айқындап берді.
Аристотельдің материя мен форманың арақатынасы, олардың диалектикалық өзара байланысы туралы қарастырған мәселесі жаңа замандағы көптеген философтардың  ой желісіне арқау болғанын байқаймыз. Бірақ бұл мәселені тек адамдардың практикалық қоғамдық қызметі арқылы ғана түсіне аламыз ғой.
sol.kzbydocs.com/аристотель_қандай_адам


20.10.20
[12]
шерту:17

Аристотель — Уикипедия, қазақша ашық энциклопедия

Орай мен тосындық та заттардың өзгеріс себебін көрсетеді. Орай бір заттың өзгерісінде кездейсоқ, тосын жағдайы туғызушы, (бірақ тосындық орайдан келмейтініне назар аудару керек). Анығырақ айтқанда, Аристотельдің орай дегені "мөрті келу" секілді нәрсе. Бір адам мәлім мақсат үшін кейбір істерді жасайды, сондай-ақ ол бәлкім (ойламаған жерден) басқа нәрселерге де әсер етуі мүмкін. Егер бір іс қайталанбалы, дағдылы күйде болса, әрқашан солай болса онда оны орай деп атамаймыз.
Сократ, Платон, Аристотель үштігі ұстанымы айқын этикалық жүйе құрды: адам ізгілікке талпыну арқылы бақытты және баяшат бола алады. Олар ізгілікті үйрету, жетелеу, тәрбиелеу арқылы жетілдіріп, этиканы ақылмен байытуға болады деп есептеді. Өйткені, оларша болғанда Ізгілік ақылды болудың негізгі мақсаты есептеледі. Бұл Протагор, Горгий бастаған ықпалды софистерден өзгешеленді. Софистер болса, ұқсамаған іс, ұқсамаған қоғамға, ұқсамаған адамға байланысты этика да ұқсамайды дегенге мән берді.
Аристотель тағы әділет ұғымына тоқталды. Ол Әділетті екіге бөлді: Толық әділет және Бөлік әділет. Толық әділет Аристотель Аристотель армандаған тек идеал қоғамда ғана болатын әділет. Бөлік әділет болса айырым қылмыс пен әділетсіз істерді жазалау әділеті. Осы тұсқа келгенде Аристотель адамға "тәрбиеленген тұжырым қабілеті" керектігін, сол арқылы істің әділетті, не әділетсіз екенін анық ажырата алатын болуын дәріптеді. Аристотель дамытылған жақсы әдет пен дағды жақсы адамды, жақсы ұлтты, жақсы мемлекетті, жақсы адамзатты қалыптастырады.
Аристотель тұңғыш рет жүйелі тәртіпке құрылған "полис" ұғымын еңгізді[37]. Полис табиғи ортақтастық және ол әулеттен, ал әулет жеке адамнан маңызды. Яғни, "қалыптасуы кейін болғандардың маңызы артығырақ болады". (1253a19-24) Оның "Табиғаты бойынша адам саяси жануар" (Men is by nature a political animal.)деген әйгілі нақылы бүгінге дейін кең тараған. Аристотель саясатты механикалық емес, биологиялық бүтіндік ретінде елестеткені байқалады және оның әр бөлігі бүтіндік үшін пайдасыз жұмыс жасамауға тиіс[38].
kk.wikipedia.org/wiki/Аристотель...1.8B.D2.93.D1.8B


20.10.20
[10]
шерту:13

Аристотель
Айталық, Аристотель өзіне дейінгі философтар сияқты, болмыс мәселесіне айрықша көңіл бөле келіп, оны адамның білімімен біте қайнастыра қарастырады. Міне, осы болмыс пен білім негізін ашудағы ұғымдардың қандай рөл атқаратыны жөніндегі мәселе де Аристотельді қатты толғандырады. Бұл мәселе, сонау Сократтан бастап, философияның негізгі көкейтесті мәселесіне айналған болатын.
Көптеген адамдар, жалпы адамзат үшін көз тек қана көру қызметімен ерекшеленеді. Ендеше даңқты қолбасшы — Ескендір (яғни Александр Македонский) үшін де бас сүйек тек қана зат, жансыз дененің бір мүшесі. Оның ешқандай мәні жоқ. Олай болса қақпадан бұған қарай лақтырып тастаған бас сүйек үңірейген көздің бейнесімен мұны қорлауға арналған сияқты болып көрінеді. Ескендірдің қаһарлы ашуын, мәселенің мәнін түсінбегендігін, даньшшан Аристотель байыппен, сабырлы түрде айқындап берді.
Аристотельдің материя мен форманың арақатынасы, олардың диалектикалық өзара байланысы туралы қарастырған мәселесі жаңа замандағы көптеген философтардың  ой желісіне арқау болғанын байқаймыз. Бірақ бұл мәселені тек адамдардың практикалық қоғамдық қызметі арқылы ғана түсіне аламыз ғой. Материяның формаға айналуы, мүмкіндіктің шындық болып жүзеге асуы белгілі бір тарихи, саяси-әлеуметтік жағдайларға байланысты.
Ендеше, бұл — "идеялардың" өзіне тән екінші дүние. Сөйтіп, Платонның идеялар дүниесін амалсыздан сансыз көбейте беруге болады. Яғни, Аристотель көрсеткендей, идеялар дүниесінен келіп, "үшінші адам" шықты деуге мәжбүр етеді. Ол қалай дейсіз ғой? Ол мынандай жағдайға байланысты: "Әуелі жеке сезімдік адам және оның идеясы бар". Одан соң, осылар бағынатын тағы да бір "идея" бар. Ендеше, бұл идея бірінші идея мен сезімдік адамның арасындағы ортақ жалпылықты қамтиды.
kitaphana.kz/ka/downloads/refera...1-aristotel.html


20.10.20
[9]
шерту:24

Аристотельдің нақыл сөздері
Аристотель - біздің заманымызға дейінгі 384 жылы дүниеге келген ойшыл. Әкесі оны жастайынан медицина мен философияға баулыды. Бұл кезеңдерде бұл екі түсінік бір-бірінен ажырамас нәрсе еді. Жас бала ата-анасынан ерте айырылады. Түптің түбінде Афинаға көшеді. Осы жерде атақты Платонмен кездесіп, соның шәкірті атанып мектебінде блім ала бастайды. Бірақ кейінірек Аристотель өз мектебін құрып, Платонның кейбір түсініктеріне келіспеушіліктерін ашық айтқан. 
Александр дүниеден өткен соң, 62 жастағы Аристотель халықтың қудалауымен Афинадан кетіп, Халкис атты елді мекеге қоныстанады. Ол жерде де мыңдаған шәкіртті соңынан ерткен ол, бірер айдан кейін асқазан ауруынан дүние салады.
massaget.kz/layfstayl/bilim/negeli-mir/1341/


20.10.20
[9]
шерту:11

архат деңгейіне жету үшін қандай сатылардан адам өтуі қажет дейді 1төрт ақиқатты толық түсіну; 2.
Көне дәуірдегі адамдардың құдайлар  да біз сияқты тәні, жаны бар,  қуанады және ашуланады, тек бізден  айырмашылығы мәңғі өмір  сүреді деп  пайымдаған көзқарасын қалай атайды?
1 - заттарға  дейін  құдіреттің  ақыл - ойында, 2 - заттардың өзінде, себебі ол сол  заттың мәні,  3 - заттан  кейін,  адамдардың санасында;
идеялар  туралы  шынайы  білім,  шындыққа  жақын  сандар  және соған  негізделген  білім,  шындық  пен  жалған  араласқан, сезімге  арқа  сүйеген  алдамшы  білім;
Назовите основные этапы развития промышленного переворота в Англии.Португалия Коммунальные революции – это Назовите мировой кредитный центр в середине 17 века и мировой финансовый центр в конце 19 века.
reftrend.ru/588766.html


20.10.20
[9]
шерту:9

Архат деңгейіне жету үшін қандай сатылардан адам өтуі қажет дейді төрт ақиқатты толық түсіну
Көне дәуірдегі адамдардың құдайлар  да біз сияқты тәні, жаны бар,  қуанады және ашуланады, тек бізден  айырмашылығы мәңғі өмір  сүреді деп  пайымдаған көзқарасын қалай атайды?
1 - заттарға  дейін  құдіреттің  ақыл - ойында, 2 - заттардың өзінде, себебі ол сол  заттың мәні,  3 - заттан  кейін,  адамдардың санасында;
идеялар  туралы  шынайы  білім,  шындыққа  жақын  сандар  және соған  негізделген  білім,  шындық  пен  жалған  араласқан, сезімге  арқа  сүйеген  алдамшы  білім;
Кк мpкcизм бopoлcя c нpхизмoм Coвeтcкя иcтopиoгpфия pccмтpивл взимooтнoшeния Мpкc и Бкунин вceгд c oднoй пoзиции c пoзиции oфицильнo пpинятoй идeoлoгичecкoй дoктpины.
reftrend.ru/400558.html


20.10.20
[7]
шерту:28

Адам өміріндегі судың маңызы қандай
Жер ғаламшарындағы тіршілік иеліренің (адам , жан-жануар , өсімдіктер, жәндіктер) ең қажет ететін қоректерінің бірі - cу . Су дегеніміз қандай зат ? Су - cутегі мен оттегіден құралған химиялық қосылыс. Су - тіршілік көзі .Неліктен су - тіршілік көзі ? Себебі , адам сусыз 5 ғана күн, ал жануарлар 7 ғана күн өмір сүре алады . Мәселен , су адам организмінің ,60-70% -н , өсімдіктердің 90%-н, балықтың 70-80%-н , ал Жер шарының 3\4 бөлігін алады .
Бесіншіден , су адамның бұлшық ет ұлпасының 75%-ын құрайды. Күнделікті таза су қолдану адамды шаршаңқы көңіл-күйден , әлсіздіктен арашалайды. Бұлшық ет ұлпасына су барғанда , тері де жұмсақтанады.
Алтыншыдан, су -адамды өлімнен аралашалаушы. Өрт болған жағдайда , өртті сөндіретін бір ғана зат - су .  Ал, өрт - бұл адамның өмірі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекетке зиянын тигізетін, қоршаған ортаға үлкен материалдық зақым келтіретін, қоршаған ортадағы заттардың бақылаусыз жануы. 2014 жылы Батыс Қазақстанда өрт оқиғалары өткен жылмен салыстырғанда 14%-ға артты .Ендігі уақытта қауіпсіздік шараларын , өртті тоқтататын машиналар , су көлемін артттыру керек деп хабарлайды БҚО ТЖД Өртті қадағалау басқармасы тергеу бөлімінің маманы Нұрболат Егенбаев.
ansya.ru/health/adam-mirindegi-sudi-maizi-andaj/main.html


20.10.20
[7]
шерту:17

Жармахан Тұяқбай қандай адам? - YouTube
Оппозиция лидерлерінің түгелге жуығы бұрын үлкен лауазымды мемлекеттік қызмет атқарған адамдар еді. Сондықтан болса керек, олардың әлі де билікпен астыртын байланыс жасап жүргені жөнінде алып-қашпа айыптау сөз оппозицияның өз ішінде де айтылып қалып жүр.
www.youtube.com/watch?v=efwdexoTntM


20.10.20
[7]
шерту:55

Адам биилогиясы — адамның іпығу теғі, эволюциясыь географиялык таралуы және онын орғанизмінің кұрылысы, қызметі мен даму
Әбу Эли ибн Сина (Авиценна) (980—1037 жж.) — шығыстың ұлы энциклопедист ғалымы. "Дерігерлік ғылымның ережелері" деген энциклопедиялык еңбегінде сол замандағы медицина туралы көптеген деректер бар. "Адам анатомиясы" деген тарауында адам денесінің кызметі мен кұрылысы жайлы жалпы сипаттама беріліп, сүйек, буын, сінір, тістің кұрылысы, бас суйек, жүйке туралы мәліметтер келтірілген.
Ол бірінші болып эфирлі наркозды, сүйек сынғанда гипс таңғышты, жара іріндегенде спирт пен йодты пайдаланды. Н.И. Пирогов хирургиялық операциялар жасаудың жол-дарын үсынып, далалык хирургия өдістемелерін күрас-тырды және практикада колданды. Н.И. Пироговтың түрған үйінде мұражай ашылды.
cl.rushkolnik.ru/docs/12813/index-4745.html


20.10.20
[6]
шерту:16

Философияның қандай бөлімі адам мәселесін зерттейдіантропологияәлеуметтік философияонтологиягносе
ХХ ғ. қандай философиялық бағыт, Хайдеггердің айтуы бойынша, “бүкіл тіршіліктің құлап қалуын, мәнсіздігін және амалсыздығын” көрсетіп береді?:// +Экзистенциализм
«Әр адам, еркіндікке ие болып, дүниедегі барлық оқиғалар үшін жауапкершілікті мойнына артып алу керек» деген XXғ. француз философы кім?://Сартр pismoref.ru/4053785578.html


20.10.20
[6]
шерту:29

Эгосыз адам қандай адам? - Cұрақ-Жауап сайты
Эго деген меніңше адамның өзінің ойлары, пікірі деген мағына сияқты. Мысалы эгоист адам деген сөз өзін көбірек ойлап қалған адам дегенді білдіреді.
Эго орнына махаббат келеди.. Жан дуниедеги бос орын сонымен толтырылады. Ондай адамга ешкимнен ештене керек емес,ол ешкимди женгиси келмейди жане ештенеден кашкысы келмейди т.б. Ол жай гана жаксы кореди.
szh.kz/537532/эгосыз-адам-қандай-адам


20.10.20
[6]
шерту:11

Әйелдерге деген көзқарас қандай еді?

Әлемде тұңғыш рет әйелдің мәртебесін көтерген адам - Мұхаммед с.ғ.с. Одан бұрын әлемде әйелге деген көзқарас қандай еді. Мысалы: * Ежелгі Грецияда:   «Әйелден асқан қатер жоқ! (Гомер)»  «Әйелге деген махаббат - нағыз у (Сократ)»  « ….әйел табиғи құбыжықтандырылған еркек (Аристотель)»  «Үш қатер - от, теңіз және әйел (Эзоп)». Бұл сөздерден Ежелгі гректердің әйелдерге деген көзқарасын білуге болады.
kuralai.islam.kz/kk/post/aielder...qandai-edi-1800/


20.10.20
[6]
шерту:25

2014 оқу жылы Философияның қандай бөлімі адам мәселесін зерттейді:// Антропология// Әлеуметтік философия/.
Төмендегі анықтама адамдардың қандай қауымдастығын білдіреді?: «...бұл адамдардың қоғамдық құқық пен заңға сүйенетін құрылымы, тарихи дамудың туындысы»://
«Мен нені білемін», «мен істеуім керек», «мен неге сене аламын», «адам деген не» деген сияқты 4 сұрақтарын қойған неміс философы?://
«Ақиқат – бұл теориялық конструкция, керек жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ақиқат – мақсатқа жетудің құралы». Бұл тұжырым қандай философиялық ағымға тән?://
«Әр адам, еркіндікке ие болып, дүниедегі барлық оқиғалар үшін жауапкершілікті мойнына артып алу керек» деген XXғ. француз философы кім?://
Кейбір ғалымдардың пікірінше, адам мен қоғамның арасында жаңа кезең, адам өзінің ақыл – парасаты арқылы табиғат пен қоғам арасындағы қатынасты үйлесімді түрде құру кезеңі болуы керек деп есептейді.
freeref.ru/wievjob.php?id=968468


20.10.20
[6]
шерту:22

19 ғ. Батыс Еуропа философының қандай еңбегінде адам мағынасыз өмірге шыдай алмай бүлік шығарады делінеді? Б) +А.Камюдің
Сезімдік қабылдау, немесе түйсіктер қабылдаушы адамның ішкі бүліктерінің қозғалысы, ол сезімдік органдарда іске асады, соның нәтижесінде біз заттарды қабылдай аламыз» деген жаңа замандағы философиялық бағыт:Г) +сенсуализм
Ағартушылық заманының философы өзінің қандай еңбегінде «Адамды жануардан, жануарды өсімдіктен, өсімдікті органикалық дүниеден, ал оны органикалық емес дүниеден пайда болды» деді: Б) + Ж. де Ламетридің «Адам-машинасы».
Тауда тұрып көңілді және қамсыз - қаперсіз бола алмайсыз. Тек дала адамы ғана жалқаулықтың шын мәнін біледі, тек ол ғана болашақты ойламай, қайғысыз, торығусыз өмір сүре алады .
vkjournal.ru/doc/343008


20.10.20
[5]
шерту:16

Адам қандай тасымал құралы... - Школьные Знания.
Привет! Мне интересно, есть ли у Вас какие-либо проблемы с выполнением домашнего задания. У нас есть много людей, которые помогут Вам здесь :) Кроме того, мой последний вопрос был решен менее чем за 10 минут:D Во всяком случае, Вы можете просто войти и попробовать добавить свой вопрос.
znanija.com/task/6035709


20.10.20
[5]
шерту:17

АНАТОМИЯ ЖӘНЕ ФИЗИОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ДАМУЫНА ҚЫСКАША ШОЛУ - Государственное учереждение «Макпалская средняя школа»
Әбу Эли ибн Сина (Авиценна) (980—1037 жж.) — шығыстың ұлы энциклопедист ғалымы. "Дерігерлік ғылымның ережелері" деген энциклопедиялык еңбегінде сол замандағы медицина туралы көптеген деректер бар. "Адам анатомиясы" деген тарауында адам денесінің кызметі мен кұрылысы жайлы жалпы сипаттама беріліп, сүйек, буын, сінір, тістің кұрылысы, бас суйек, жүйке туралы мәліметтер келтірілген. Бұл кітап көптеген ғасырлар бойы дәрігер-лердің міндетті нұскау кұралы болды.
Андреас Везалий (1514—1564 жж.) — қазіргі заманғы ғылыми анатомияның негізін калаушы. "Адам денесінің күрылысы туралы" деген негізгі еңбегінде (7 кітап) барлык мүшелер мен жүйелерге ғылыми сипаттама берді. Өзінің еңбектерінде ізашарларының анатомиялық қателерін көрсетіп, сол үшін қарсыластарынын қуғындауына ұшырады.
sc0016.enbekshilder.akmoedu.kz/d...BE29B4B48C8.html


20.10.20
[5]
шерту:15

Тема 8. Арбитражные суды и иные арбитражные органы
Постановление ВС РФ от 13.05.1993 № 4960-1 (ред. от 01.07.2010) «Об утверждении положения о квалификационных коллегиях арбитров и положения о квалификационной аттестации судей» // Ведомости СНД и ВС РФ. 17.06.1993, №24, ст. 856.
«Положение о квалификационных коллегиях судей», утв. Высшей Квалификационной Коллегией арбитров РФ 15.07.2002 // Вестник ВАС РФ. № 10, 2002.
Федеральный закон от 08.01.1998 № 7-ФЗ (ред. от 09.11.2009) «О Судебном департаменте при Верховном Суде Русской Федерации» // СЗ РФ. 12.01.1998, № 2, ст. 223.
Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 17.07.2009) «О гос защите арбитров, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» // СЗ РФ.
reftrend.ru/353122.html


20.10.20
[4]
шерту:19

Адам бойындағы қандай кемшілітерге жол бермеу керек деп ойлайсың? - Cұрақ-Жауап сайты
Кемшілік демекші..... омірде мінсіз адам болмаса керек. Адам бойындағы ең жаман кемшілігі - оның мінезі, жаман мінезге жол бермеген жөн. Қазір біреу біреудің кемшілігін, қателігін корсе куліп өтуге қумар, "біреудін кемшілігін тез коруге емес оны тез тузетуге" умтылган жөн. Балкім ол өз қателігін байкамай бара жатқан шығар, сол айтқандай ертен өзінде дал сондай қателікке ұрынбасыңа кім кепіл?
Тагы бiр Адам бойындағы кемшілітердің бірі - бірбеткейлік. Өзгенің дегеніне көне қоймайтын бірбеткей мінезден туатын көптеген ерегестердің арты үлкен ұрыс-төбелес, дау-дамай тугызуы мумкин ...
Адам бойында кемшілітер: тәнқұмарлық, ашу, қырсықтық, ерегісу, қызғаныш сынды қисық мінездер .
surak.szh.kz/51946/адам-бойындағ...у-керек-ойлайсың


20.10.20
[4]
шерту:9

ық туралы философиялық ой тұжырымның пәндік сферасының негізінде бірінші кезекте не жатыр: құқық теориясы
* Социологиядағы Франкфурт мектебі, соның ішінде оның өкілі Т.Адорно қандай теорияны қалыптастырып оны әлеуметтік философия саласында қолданды: негатифті диалектика
* А.Тойнбидің теориясының жалпы масштабтылығына қарамастан, оның теориясының негізінде жатқан қандай нәрсе? Діннің шешуші ролі жөніндегі
* Дәстүрлі парадигма білімнің өрбуін қалай сипаттайды? «Адамзаттың ақыл-ойы сыртқы құбылыстан ішкі... қарай үнемі тереңдеп отырады». Мән.
* «Ұлттар-территориялық, тілдік, экономикалық өмірі, ұлттың қылықтарының ерекшеліктерін білдіретін ерекше психологиялық құрылымдарының бірлігі мен біріккен адамдардың бірлестігі» деп санаған?
lektsii.com/1-58803.html


20.10.20
[4]
шерту:22

Программа жасаудың қандай кезеңінде синтаксистік қателер табылады және түзетіледі?
A) Адамға ең жоғары және кемеліне жетік, жоғары сатыға көтерілген табиғаттың «туындысы» ретінде көзқарасты ұстанған философиялық тұжырымдама B) Адам, қоғам және мәдениет туралы ғылымдар жиынтығы C) Адамға тән қасиеттер мен ерекшеліктерді табиғаттың сыртқы күштеріне көшіру D) Философиялық тұжырымдама, оған сәйкес әлем орталығы, қазығы - адам E) Адамның жалпы бірігу теориясы
C) Натурфилософия мәселелерінің кеңінен талқылануы. D) Практикалық және саяси мазмұнының басымдылығы. E) Жеке адамдың құтқарылуына бағытталуы.
A) Анықталмаған ұзындықтағы символдар тізбегі. B) Есептеулердi қажет етпейтiн текст немесе сандар. C) Мүмкiн мәндердiң бiрi бар логикалық мәндер. D) MS Access кестесiне енгiзiлген немесе байланысқан объект.
kzdocs.docdat.com/docs/index-19172.html


20.10.20
[3]
шерту:10

Ежелгі грек ғұламалары – Платон мен Аристотель
Адамзаттың өткен уақыттағы саяси-құқықтық тәжірибесі, идеялары, ойлары қазіргі замандағы саяси және құқықтық ілімнің дамуы мен оның бағытына едәуір ықпал етеді, біздің қазіргі іс-әрекетімізге бағыт береді.
ұсынылады және бұл принцип ортақ игіліктерді ... мен ... ... ... негізделеді. Аристотель саясатты адам мен мемлекеттің жоғарғы
Қай заманның ойшылдарын болмасын ойландырған, әлі де ойландыратын ортақ мәселелер бар. Олардың қатарына жататындар: мемлекет деген не, ол қалай пайда болды, не үшін керек, оның ең жақсы түрі бар ма, билігінің шегі қандай, әділдік деген не, саясат пен адамгершіліктің арақатынасы қандай және тағы да сол сияқты сұрақтар.
stud.kz/referat/show/5012


20.10.20
[3]
шерту:12

Помогите пожалуйста.... перевед... - Школьные Знания.
Осы дастанның мағынасы:адам қанша бай болса да,ажалдан кейін оның байлығы жерде қалады.Өзінмен бірге алып кете алмайсын!
большая.В ней Абай противопоставляет разум Аристотеля и алчность и кровожадность Искандера. Искандер не знает меры в завоевании. Он хочет чтобы весь мир подчинялся ему. Однажды , когда Искандер с Аристотелем пошли в поход они увидели золотые ворота. Там был охранник. Искандер потребовал открыть ворота. А охранник дал ему лишь свёрток , в котором была кость. Когда Аристотель стал взвешивать кость, она перевешивала и золото, и кольчугу. Тогда Аристотель взял горсть земли и насыпал её на кость.
znanija.com/task/3720880


20.10.20
[3]
шерту:23

Творение Адама / Православие.Ru
Однако в Предании Церкви закрепилось другое мнение — Адам творится одновременно из души и тела. Это мнение утвердилось как раз во времена, когда жил преп. Анастасий — в эпоху борьбы с монофизитством и монофелитством. Православные полемисты отстаивали ту точку зрения, что душа и тело людей возникают в одно и то же время. С этим согласен и преп. Анастасий (см. ниже).
Здесь у преп. Анастасия можно увидеть намек на то, что при творении Адама между созданием его тела и дарованием ему души проходит некий промежуток времени. Такого же мнения поддерживались свт. Кирилл Александрийский и преп. Серафим Саровский. По их мнению, человек был сотворен не мгновенно, сначала было создано некое человекоподобное существо, которое нельзя назвать человеком, и только после этого посредством Божественного дуновения оно становится душою живою (Быт.
www.pravoslavie.ru/2982.html


20.10.20
[3]
шерту:12

Философияның қандай бөлімі адам мәселесін зерттейді антропология әлеуметтік философия онтология
347.Материяның қандай анықтамасы, философия және жаратылыстану саласындағы XIX – XX ғасырлардағы дағдарысқа себеп болды?:// ол зат және өріс
199.«Мен нені білемін», «мен істеуім керек», «мен неге сене аламын», «адам деген не» деген сияқты 4 сұрақтарын қойған неміс философы?://
573.Кейбір ғалымдардың пікірінше, адам мен қоғамның арасында жаңа кезең, адам өзінің ақыл – парасаты арқылы табиғат пен қоғам арасындағы қатынасты үйлесімді түрде құру кезеңі болуы керек деп есептейді. Бұл қалай аталады?://
574."Бұл дүниетаным - тұтас, синкретикалық дүниетаным, әр түрлі көзқарастар, қиял, елес, табиғилық пен құпиялылық - бәрі бір ортақ бейнелі әлемнің түріне келтірілген" - тұжырымдама қандай дүниетанымның формасын анықтайды?
fullref.ru/job_271300daa0eb4d45b407e993f3e3c34f.html


20.10.20
[3]
шерту:21

Антик философиясындағы әлем бейнесі және адам мәселесі
көне философтар өмір сүрген жылдары, негізгі еңбектері Таным проблемасы Жан туралы ілім Мем-т туралы ілім Левкипп, Демокрит         Сократ         Платон         Аристотель        
4 Аристотельдің материя және форма, «себептіліктің» түрлері жайындағы философиялық ілімі. Аристотельдің әлеуметтік философиясы.
5 «Кеңістікте атомдар қозғалыста болады, осы арқылы басқа күрделі заттар: от, су, ауа, жер пайда болады... » деген Демокриттің философиялық позициясын анықтаңыз.
mybiblioteka.su/tom2/6-76023.html


20.10.20
[2]
шерту:15

АДАМ ҚҰҚЫЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫҒА БІРДЕЙ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
АДАМ ҚҰҚЫЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫҒА БІРДЕЙ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ —адамның ажыратылмайтын құқылары мен бостандықтарын жариялаған негізгі халықаралық-құқықтық құжат. 1948 жылғы 10 желтоқсанда БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы қабылдаған. Бұл халықар.-құқықтық актінің міндеті — осы құжатта бекітілген адам құқылары мен бостандықтарының жалпыға бірдей мойындалуын және тиімді сақталынуын қамтамасыз ету.
Орындалу, іске асырылу ортасына қарай А.қ. мен б. а з а м а т т ы қ, с а я с и, э к о н., ә л е у м. және м ә д е н и қ ұ қ ы қ т а р мен б о с т а н д ы қ т а р болып бөлінеді. Саяси және азаматтық құқықтардың қазіргі тұжырымдамалары БҰҰ Бас Ассамблеясының Адам құқыларының жалпыға бірдей Декларациясында (1948 ж.
el.kz/m/articles/view/АДАМ-ҚҰҚЫЛ...ДЕЙ-ДЕКЛАРАЦИЯСЫ


20.10.20
[2]
шерту:22

Оқу жылы философияның қандай бөлімі адам мәселесін зерттейді антропология әлеуметтік философия
Төмендегі анықтама адамдардың қандай қауымдастығын білдіреді?: «...бұл адамдардың қоғамдық құқық пен заңға сүйенетін құрылымы, тарихи дамудың туындысы»://
«Ақиқат – бұл теориялық конструкция, керек жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ақиқат – мақсатқа жетудің құралы». Бұл тұжырым қандай философиялық ағымға тән?://
«Мен нені білемін», «мен істеуім керек», «мен неге сене аламын», «адам деген не» деген сияқты 4 сұрақтарын қойған неміс философы?://
«Әр адам, еркіндікке ие болып, дүниедегі барлық оқиғалар үшін жауапкершілікті мойнына артып алу керек» деген XXғ. француз философы кім?:// pismoref.ru/3444978524.html


20.10.20
[1]
шерту:20

Әлеуметтік әділеттілік ұранымен болшевиктер ресей империясындағы кімдерді қырып жойды бай және іскер ад.
Қай топ ортақ мақсатиы көздеп,бір кеңістікте белгілі уақыт ішінде аралас құралас жүретін адамдар бірлестігін құрайды?    Нақты және реалды
Қайыршылықтың анықтамасын көрсет?  бұл қалыпты әлеуметтік құндылықтарды білдіретін жалпы этикалық ұғым ғана емес,адамдар қылықтарында жүзеге асатын адамгершілік
Э.Фроминнің айтуынша этикалық зерттеудің нағыз пәні болып не табылады?   жекелеген жақсылықтар мен жамндықтар емес,ізгілікпен күнәқарлық мінез сипаты этикалық
freeref.ru/wievjob.php?id=398896


20.10.20
[1]
шерту:16

"Аристотель" ҰБТ-ға арналған көмекші құрал

Әріне, соңғы сәт келгенде адам баласы бірден оқып, жаттап кете алмайды. Уақыттың тарлығы да белгілі бір вакуум құрып, жас талапкердің миын қыса бастайды. Реніштің басты себебі, «мен істей алмаймын» болып, адам терең сенімсідік депрессиясына түседі. Нақтырақ айтқанда түсу ықтималы өте көп. Мұндай жағдайда өзіңнің жеңісті кездеріңді еске алып, өз бағаңды көтерген жөн. Мүмкіндігінше жалғыз қалмауға тырысу — ата-анамен болашақ туралы позитивті жоспарлар айтып, достармен бірге шығып, спортпен шұғылданып миді тынықтыру, басқа жаққа аудару қажет.
Армандаған оқу орны. Көз тастап алысқа қарау — өте пайдалы нәрсе. Адам армандай алмаса да қиын. Жануардан да айырмашылығымыз сол емес пе? Мақсатыңды аспанда ұшып жүрген аспан денелеріне қой, мүмкін арманыңды таудың шыңынан табасың. Мақсатты дұрыс қоя білу де өнер, оны естен шығарма. Алайда, мақсатыңды тау ортасынан тапсаң, қайғырма, әрқашан дұрыс жағын түсінуды тырыс. Өмірдің жүгі көтереалмайтындай берілмейді.
Ата-анаң сені дүниеге әкелумен бірге саған деген махаббат пен ыстық сезімді де алып келді. Қандай жағдай болмаса да, олар сені қолдау мен қорғаудан еш артта тұрмайды. Үмітін ақтап бітіре алмайтыныңа қарағанда, жәннәт кілті анаңның аяғы астында дегендей, олардың үмітін ақтауға тырысқаныңның өзі олар үшін бақыт. Қолдан келерін жасайсың, нәтижені Жаратушы береді.
Уақытқа қарап тест шешуге дағдыланыңыз. Он-лайн немесе кітапшалардағы тесттерді алып, кәдімгі емтихан аудиториясында отырғандай жауапкершілікпен шешіп шығыңыз.
vk.com/aristotel_ubt